', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Stichting Validering examens mbo

Activiteitenplan 

Bekijk het activiteitenplan

VEMBO stelt zich ten doel beheer en borging van de norm voor valide exameninstrumenten in het mbo en al hetgeen hiermee verband houdt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren van de norm voor valide exameninstrumenten en wanneer nodig voorstellen doen voor actualisatie van de norm;
  • het aantrekken en selecteren van meerdere validerende en certificerende autoriteiten waar onderwijsinstellingen en te certificeren instanties terecht kunnen voor het extern valideren van exameninstrumenten en certificering en deze informatie ontsluiten voor de onderwijsinstellingen en examenproductinstanties;
  • het beheren van de set van eisen die gesteld wordt aan validerende en certificerende autoriteiten;
  • het beheren van de systematiek bij het valideren van examenproducten;
  • monitoring en handhaving van de uitvoering bij het valideren van examenproducten.