', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Nieuw adres voor validering examens mbo

 

Met het aflopen van de overgangsperiode per 1 augustus, stopt het werk van de kwartiermaker. Dat betekent dat ook www.valideringexamens.nl en de vraagbaakfunctie van de kwartiermaker verdwijnen. Publicaties en andere materialen die scholen en examenleveranciers nodig hebben om te kunnen werken met de drie routes in de structurele situatie blijven beschikbaar via andere kanalen. In dit artikel lichten we toe waar je vanaf 1 augustus 2018 terecht kunt.

De afgelopen twee jaar heeft de kwartiermakersorganisatie, samen met partners uit het onderwijsveld, gewerkt aan de implementatie van de drie routes naar een valide exameninstrument.

Daarbij is materiaal ontwikkeld dat nodig is voor scholen en examenleveranciers om te kunnen werken volgens de systematiek van de drie routes in de structurele situatie. Bijvoorbeeld de norm voor valide exameninstrumenten, werkafspraken over het wijzigen van exameninstrumenten en een systematiek waarmee wordt bepaald welke kwalificaties toegang hebben tot route 2.

De kwartiermaker heeft het ontwikkelde materiaal en de vraagbaakfunctie over validering overgedragen. Vanaf 1 augustus 2018 is alles overgedragen aan de Stichting Valide Exameninstrumenten MBO. U kunt de basisinformatie op deze website bekijken.